Privacy verklaring

Privacy verklaring
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft De Paradijsvogel Schrijft de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en ons contactformulier.

Cookies
De Paradijsvogel Schrijft registreert gegevens over het gebruik van deze website. Daarbij worden cookies gebruikt. Het gaat daarbij alleen om noodzakelijke cookies die nodig zijn om de website beter te laten functioneren.